ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฉลอง สิมะเสถียร"

 
===ภาพยนตร์===
*2497: เจ้าสาวชาวไร่ (คู่กับ กรองจิตต์ เตมียศิลปิน)<ref>อิงคศักดิ์ เกตุหอม,นี่คือชีวิตของ...ดอกดิน,หอภาพยนตร์(องค์การมหาชน),2514 ISBN:978-616-543-135-4 หน้า </ref>
*2498: แม่พระ (คู่กับ สวลี ผกาพันธุ์)
*2500: [[ปักธงไชย]] (ให้เสียงลงฟิล์มแทน สมยศ อินทรกำแหง ดารานำแสดง )<ref>วีดิทัศน์ ปักธงไชย,มูลนิธิหนังไทย,2540</ref>
*2502: [[เชลยศักดิ์]] (ให้เสียงลงฟิล์มแทน ประศาสน์ คุณะดิลก ดารานำแสดง)<ref>วีดิทัศน์ เชลยศักดิ์ ,มูลนิธิหนังไทย ,2540</ref>
 
==อ้างอิง==
ผู้ใช้นิรนาม