ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไอด้า"

*สมจินต์ ธรรมทัต - หัวหน้านักบวชอียิปต์
*นินารถ ช่ำชองยุทธ - ฟาโรห์แห่งอียิปต์
*[[พฤทธิ์ อุปถัมภ์ภานนท์อุปถัมภานนท์]] - กษัตริย์[[เอธิโอเปีย]]
*ลาวัลย์ ดาวราย - เจ้าหญิงไอด้า (เชลยศึกชาวเอธิโอเปีย)
ฯลฯ
ผู้ใช้นิรนาม