ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เพลงลูกกรุง"

(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
== ศิลปินเพลงแนวลูกกรุง ==
* [[กำธร สุวรรณปิยะศิริ]]
* [[จวงจันทร์ จันทร์คณา (พรานบูรพ์)]]
* [[จิตติมา เจือใจ]]
* [[จินตนา สุขสถิตย์]]
* [[ม.ร.ว. ถนัดศรี สวัสดิวัตน์]]
* [[ทนงศักดิ์ ภักดีเทวา]]
* [[ทิพวัลย์ ปิ่นภิบาล]]
* [[ธานินทร์ อินทรเทพ]]
* [[นพดฬ ชาวไร่เงิน]]
* [[นริศ อารีย์]]
* [[บุษยา รังสี]]
ผู้ใช้นิรนาม