ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอโพทะเล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
== ประวัติ ==
เดิมเรียกว่า '''อำเภอบางคลาน''' มีที่ตั้งอยู่บริเวณปาก[[แม่น้ำพิจิตร]] (น่านสายเก่า) บรรจบกับแม่น้ำยม ในท้องที่ตำบลบางคลานปัจจุบัน และต่อมาได้ย้ายที่ว่าการอำเภอมาตั้ง ณ ฝั่งขวาของแม่น้ำยม ในท้องที่ตำบลโพทะเล จึงเปลี่ยนชื่อเป็น '''อำเภอโพทะเล''' จนถึงปัจจุบัน แต่ปัจจุบันนี้ที่ว่าการอำเภอโพทะเลหลังเดิมได้ใช้เป็นที่ทำการสำนักงานเทศบาลตำบลโพทะเล ส่วนที่ว่าการอำเภอหลังใหม่ได้ย้ายไปตั้งอยู่บริเวณ[[บึงสรรพงาย]]ในท้องที่ตำบลท่าบัว ริมทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1067 (โพทะเล-บางมูลนาก) ซึ่งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเดิมไปทางทิศตะวันออกประมาณ 5 กิโลเมตร
 
== ที่ตั้งและอาณาเขต ==
129,670

การแก้ไข