ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทรู มิวสิค"

* VJ แจ๊ค (แจ๊ค ไรเดอร์) ชนัตพล สังสิทธิเสถียร
* VJ โก้ วศิน อัศวนฤนาถ
* VJ ซาน์ย นันทนัช
* VJ ไซน์ กรรณณิกา ไซน์
* VJ ทิชา พชรวรรณ วาดรักชิต
* VJ อร พัทธ์ธีรา ศรุติพงศ์โภคิน
ผู้ใช้นิรนาม