ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ลำยอง"

 
=== หางหงส์ ===
เป็นส่วนปลายสุดของปั้นลม มีหลายแบบได้แก่ แบบทรงนาค แบบนาคเบือน แบบเศียรนาค แบบเหรา เป็นต้นฯลฯ
{{clear}}
 
=== ลานหน้าบัน ===
<gallery>
2

การแก้ไข