ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหน้าที่ป่าไม้"

สามานยนาม
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(สามานยนาม)
'''เจ้าหน้าที่ป่าไม้''' ({{lang-en|forester}}) เป็นผู้ประกอบกิจทาง[[วนศาสตร์]] ซึ่งเป็นศาสตร์ ศิลป์และวิชาชีพในการจัดการ[[ป่าไม้]] เจ้าหน้าที่ป่าไม้มีส่วนร่วมกับกิจกรรมหลายประเภท ทั้ง[[การทำไม้|การทำไม้ซุง]] การฟื้นฟูระบบนิเวศและการจัดการพื้นที่คุ้มครอง เจ้าหน้าที่ป่าไม้จัดการป่าไม้เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ ทั้งการสกัดวัตถุดิบโดยตรง สันทนาการนอกอาคาร การอนุรักษ์ การล่าสัตว์และความงาม การจัดการป่าไม้ที่กำลังอุบัติขึ้นมีทั้งเพื่อ[[ความหลากหลายทางชีวภาพ]] การแยกคาร์บอนและคุณภาพอากาศ
 
แม้หลายคนสับสนบทบาทของเจ้าหน้าที่ป่าไม้กับของคนตัดไม้ แต่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ส่วนใหญ่มิได้สนใจเฉพาะการทำไม้ซุงเท่านั้น แต่ยังสนใจการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน เพื่อ "จัดหาสินค้าดีที่สุดในปริมาณมากที่สุดในระยะยาว"
ผู้ใช้นิรนาม