ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''รายนามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์'''
 
* พลตำรวจโท [[พิชัย กุลละวณิชย์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 ธันวาคม 2515 14 ตุลาคม 2516
* นาย[[แสวง กุลทองคำ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 ธันวาคม 2515 14 ตุลาคม 2516
* พลตำรวจเอก [[พิชัย กุลละวณิชย์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 16 ตุลาคม 2516 22 พฤษภาคม 2517
* นาย[[เถลิง ธำรงนาวาสวัสดิ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 พฤษภาคม 2517 14 กุมภาพันธ์ 2518
* นาย[[พันธุ์เลิศ บูรณะศิลปิน]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 30 พฤษภาคม 2517 14 กุมภาพันธ์ 2518
* นาย[[ไกรสร ตันติพงศ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518
* นาย[[สมัคร สุนทรเวช]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518
* นาย[[แผน สิริเวชชะพันธ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2518 – 13 มีนาคม 2518
* นาย[[ดาบชัย อัคราช]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 มีนาคม 2518 12 มกราคม 2519
* นาย[[อนันต์ ฉายแสง]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 มีนาคม 2518 8 มกราคม 2519
* นาย[[บุญส่ง สมใจ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 8 มกราคม 2519 11 กุมภาพันธ์ 2519
* นาย[[ไกรสร ตันติพงศ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 เมษายน 2519 23 กันยายน 2519
* นาย[[อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 เมษายน 2519 23 กันยายน 2519
* นาย[[ไกรสร ตันติพงศ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ตุลาคม 2519 6 ตุลาคม 2519
* นาย[[อนุวรรตน์ วัฒนพงศ์ศิริ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ตุลาคม 2519 6 ตุลาคม 2519
* นาย[[อาภรณ์ ศรีพิพัฒน์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 พฤศจิกายน 2520 21 ธันวาคม 2521
* นาย[[ทำนอง สิงคาลวณิช]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 12 พฤศจิกายน 2520 21 ธันวาคม 2521
* นาย[[วงศ์ พลนิกร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
* นาย[[อาภรณ์ ศรีพิพัฒน์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
* พลตำรวจตรี [[สง่า กิตติขจร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
* นาย[[ระพี สาคริก]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 พฤษภาคม 2522 3 มีนาคม 2523
* นาย[[ปรีดา กรรณสูต]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2523 3 มีนาคม 2523
* นาย[[อาณัติ อาภาภิรม]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2523 3 มีนาคม 2523
* นาย[[อาณัติ อาภาภิรม]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 มีนาคม 2523 11 มีนาคม 2524
* นาวาอากาศตรี [[ปุณมี ปุณศรี]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 มีนาคม 2523 22 มกราคม 2524
* พันตำรวจเอก [[กฤช สังขทรัพย์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 21 มีนาคม 2523 5 กันยายน 2524
* นาย[[โกศล ไกรฤกษ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 มกราคม 2524 4 มีนาคม 2524
* นาย[[ณรงค์ วงศ์วรรณ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 มีนาคม 2524 19 มีนาคม 2526
* นาย[[วีระ มุสิกพงศ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 มีนาคม 2524 26 ตุลาคม 2524
* นาย[[บุญเอื้อ ประเสริฐสุวรรณ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2524 19 มีนาคม 2526
* นาย[[วีระ มุสิกพงศ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ธันวาคม 2524 19 ธันวาคม 2524
* นาย[[ปรีดา พัฒนถาบุตร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 19 ธันวาคม 2524 19 มีนาคม 2526
* นาย[[บรม ตันเถียร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 พฤษภาคม 2526 5 สิงหาคม 2529
* นาย[[ประยุทธ์ ศิริพาณิชย์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 พฤษภาคม 2526 5 สิงหาคม 2529
* นาย[[ผัน บุญชิต]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 7 พฤษภาคม 2526 15 มกราคม 2529
* นาย[[ประสพ บุษราคัม]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 มกราคม 2529 5 สิงหาคม 2529
* นาย[[สุเทพ เทือกสุบรรณ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
* นาย[[เสนาะ เทียนทอง]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
* นาย[[ประยุทธ์ ศิริพานิชย์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงและสหกรณ์ 11 สิงหาคม 2529 3 สิงหาคม 2531
* นาย[[เจริญ คันธวงศ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2531 22 พฤศจิกายน 2533
* นาย[[อุดมศักดิ์ ทั่งทอง]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2531 9 ธันวาคม 2533
* นาย[[อุดร ตันติสุนทร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม 2531 26 สิงหาคม 2533
* นาย[[ประยุทธิ์ ศิริพาณิชย์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 26 สิงหาคม 2533 9 ธันวาคม 2533
* นาย[[สุทัศน์ เงินหมื่น]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 22 พฤศจิกายน 2533 9 ธันวาคม 2533
* นาย[[สมพงษ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
* นาย[[อุดมศักดิ์ ทั่งทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
* นาย[[วโรทัย ภิญญสาสน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 ธันวาคม 2533 23 กุมภาพันธ์ 2534
* นาย[[อาชว์ เตาลานนท์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
* นาย[[โฆษิต ปั้นเปี่ยมรัษฎ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 6 มีนาคม 2534 22 มีนาคม 2535
* นาย[[สันติ ชัยวิรัตนะ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 เมษายน 2535 10 มิถุนายน 2535
* นาย[[ยุทธ อังกินันทน์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 เมษายน 2535 10 มิถุนายน 2535
* นาย[[วโรทัย ภิญญสาสน์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 เมษายน 2535 10 มิถุนายน 2535
* นาย[[อำพล เสนาณรงค์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 มิถุนายน 2535 23 กันยายน 2535
* นาย[[สุเทพ เทือกสุบรรณ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 กันยายน 2535 7 ธันวาคม 2537
* นาย[[สวัสดิ์ สืบสายพรหม]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 กันยายน 2535 11 ธันวาคม 2537
* นาย[[ถวิล จันทร์ประสงค์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 กันยายน 2535 13 ตุลาคม 2537
* นาย[[สมุทร มงคลกิติ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 25 ตุลาคม 2537 19 พฤษภาคม 2538
* นาย[[จุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 ธันวาคม 2537 19 พฤษภาคม 2538
* ร้อยตรี[[ประพาส ลิมปะพันธุ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 ธันวาคม 2537 19 พฤษภาคม 2538
* นาย[[สุวิทย์ คุณกิตติ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 กรกฎาคม 2538 28 กุมภาพันธ์ 2539
* นาย[[ชาญชัย ปทุมารักษ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 กรกฎาคม 2538 24 พฤศจิกายน 2539
* นาย[[ฉัตรชัย เอียสกุล]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 กรกฎาคม 2538 28 กุมภาพันธ์ 2539
* นาย[[มณฑล ไกรวัฒนุสสรณ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 กรกฎาคม 2538 24 พฤศจิกายน 2539
* นาย[[รักเกียรติ สุขธนะ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 28 กุมภาพันธ์ 2539 24 พฤศจิกายน 2539
* นาย[[กริช กงเพชร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 พฤศจิกายน 2539 24 ตุลาคม 2540
* นาย[[สำเภา ประจวบเหมาะ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 พฤศจิกายน 2539 24 ตุลาคม 2540
* นาย[[ประวัฒน์ อุตตะโมต]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 พฤศจิกายน 2539 8 พฤศจิกายน 2540
* นาย[[ฉัตรชัย เอียสกุล]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 ตุลาคม 2540 8 พฤศจิกายน 2540
* นาย[[อุดมศักดิ์ ทั่งทอง]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 24 ตุลาคม 2540 8 พฤศจิกายน 2540
* นาย[[ปองพล อดิเรกสาร]] เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2540 6 มกราคม 2544
* นาย[[วิรัช รัตนเศรษฐ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2540 1 ตุลาคม 2541
* นาย[[สมชาย สุนทรวัฒน์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2540 1 มกราคม 2542
* นาย[[เนวิน ชิดชอบ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 พฤศจิกายน 2540 6 มกราคม 2544
* นาย[[อนุรักษ์ จุรีมาศ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 5 ตุลาคม 2541 6 มกราคม 2544
* นาย[[อาคม เอ่งฉ้วน]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 กรกฎาคม 2542 6 มกราคม 2544
* นาย[[ประภัตร โพธสุธน]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 11 เมษายน 2543 6 มกราคม 2544
* นาย[[ประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2544 3 ตุลาคม 2545
* นาย[[นที ขลิบทอง]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 17 กุมภาพันธ์ 2544 4 มีนาคม 2545
* นาย[[เนวิน ชิดชอบ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (3 ตุลาคม 2545 11 มีนาคม 2548), (11 มีนาคม 2548 2 สิงหาคม 2548)
* นายเนวิน[[อดิศร ชิดชอบเพียงเกษ]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 112 มีนาคมสิงหาคม 2548 224 สิงหาคมกุมภาพันธ์ 25482549
* นายอดิศร[[รุ่งเรือง เพียงเกษอิศรางกูร ณ อยุธยา]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 29 สิงหาคมตุลาคม 25482549 2423 กุมภาพันธ์ธันวาคม 25492550
* นายรุ่งเรือง[[ธีระชัย อิศรางกูร ณ อยุธยาแสนแก้ว]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 กุมภาพันธ์ 2551 9 ตุลาคมกันยายน 2551), (24 กันยายน 25492551 232 ธันวาคม 25502551)
* นายธีระชัย[[สมพัฒน์ แสนแก้วพิจิตร]] เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 624 กุมภาพันธ์กันยายน 2551 92 กันยายนธันวาคม 2551
* นายสมพัฒน์[[ชาติชาย แก้วพิจิตรพุคยาภรณ์]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2420 กันยายนธันวาคม 2551 220 ธันวาคม 2551พฤษภาคม 2552
* นายธีระชัย[[ศุภชัย แสนแก้วโพธิ์สุ]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2425 พฤษภาคม กันยายน2552 2551- 29 ธันวาคมสิงหาคม 25512554
* นายชาติชาย[[พรศักดิ์ พุคยาภรณ์เจริญประเสริฐ]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 209 สิงหาคม ธันวาคม2554 2551- 2018 พฤษภาคมมกราคม 25522555
* นายศุภชัย[[ณัฐวุฒิ โพธิ์สุใสยเกื้อ]] รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 2518 พฤษภาคมมกราคม 25522555 - 927 สิงหาคมตุลาคม 25542555
* นายพรศักดิ์[[ศิริวัฒน์ เจริญประเสริฐขจรประศาสน์]] รัฐมนตรีรัฐมนตีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 สิงหาคม27 2554ตุลาคม 2555 - 18 มกราคม 2555ปัจจุบัน
* นายณัฐวุฒิ[[ยุทธพงศ์ ใสยเกื้อจรัสเสถียร]] รัฐมนตรี รัฐมนตีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 มกราคม27 ตุลาคม 2555 -[[30 27มิถุนายน]] ตุลาคม[[พ.ศ. 25552556]]
* นายศิริวัฒน์[[วราเทพ ขจรประศาสน์รัตนากร]] รัฐมนตีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม[[30 มิถุนายน]] 2555[[พ.ศ. 2556]]- ปัจจุบัน
*นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2555 -[[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2556]]
*นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2556]]- ปัจจุบัน
 
 
== ดูเพิ่ม ==