ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอแม่แตง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
* '''เทศบาลตำบลแม่หอพระ''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่หอพระทั้งตำบล
* '''เทศบาลตำบลขี้เหล็ก''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลขี้เหล็ก (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสันมหาพน)
* '''องค์การบริหารส่วนเทศบาลตำบลแม่แตง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแม่แตงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลสบเปิงทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านเป้าทั้งตำบล
126,153

การแก้ไข