ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของไทย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
*นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 18 มกราคม 2555 - 27 ตุลาคม 2555
*นายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รัฐมนตีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2555 - ปัจจุบัน
*นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร รัฐมนตีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 27 ตุลาคม 2555 -[[30 ปัจจุบันมิถุนายน]] [[พ.ศ. 2556]]
*นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตีรช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ [[30 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2556]]- ปัจจุบัน
 
 
== ดูเพิ่ม ==
27,522

การแก้ไข