ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิเชษฐ์ เกษมทองศรี"

[[หมวดหมู่:พรรคไทยรักไทย]]
[[หมวดหมู่:พรรคเพื่อไทย]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]]
54,139

การแก้ไข