ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| head = [[ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา|ศาสตราจารย์ ดร.ศุภมาศ พนิชศักดิ์พัฒนา]]
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[ผู้ช่วยรองศาสตราจารย์ ดร.ชนินทร์ วะสีนนท์]]
| เพลง = ราชภัฏสกลนคร
| ต้นไม้ = [[ราชพฤกษ์]]