ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิวเขาแดนลาว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(เทือก > ทิว)
|name_other=
<!-- ระบบ -->
|system=[[ระบบภูเขาอินโด-มาลายัน|อินโด-มาลายัน]]<ref>Encyclopædia Britannica Online. '''Shan Plateau.''' Encyclopædia Britannica. 2007. 8 Apr. 2007 <[http://www.britannica.com/eb/article-9067117 http://www.britannica.com/eb/article-9067117]></ref>
|group=[[กลุ่มภูเขาฉาน-ไทยตะวันตก|ฉาน-ไทยตะวันตก]]<ref>Peakbagger.com. '''Shan-Western Thailand.''' <[http://www.peakbagger.com/range.aspx?rid=572 http://www.peakbagger.com/range.aspx?rid=572]></ref>
|chain=[[เทือกเขาฉาน|ฉานโยมา]]
18,607

การแก้ไข