ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
สมเด็จพระราชินีนาถเตรีอีมาเอวารูอาที่ 3 ทรงสละราชสมบัติให้แก่[[ฝรั่งเศส]] เมื่อวันที่ [[9 มีนาคม]] [[ค.ศ. 1888]] แต่พระองค์ก็ยังคงเป็นประมุขของราชวงศ์แห่งบอราบอราจนกระทั่งสวรรคตเมื่อวันที่ [[19 พฤศจิกายน]] [[ค.ศ. 1932]] ขณะทรงมีพระชนมายุได้ 62 พรรษา
 
{{โครงพระมหากษัตริย์}}
 
{{เริ่มกล่อง}}
[[หมวดหมู่:พระมหากษัตริย์บอราบอรา]]
[[หมวดหมู่:สมเด็จพระราชินีนาถ]]
{{โครงพระมหากษัตริย์}}
417,867

การแก้ไข