ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาคำโสม"

(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงมีพระ'→'มีพระ')
* [[พระเจ้าดวงทิพย์]] พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ 5
* [[พระอัครชายาเธอ เจ้าครอกฟ้าศรีอโนชา]]ใน[[สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท]]
* [[เจ้าหญิงสรีวัณณา]] (ถึงแก่พิราลัยแต่เยาว์)
* เจ้าอุปราชหมูหล้า พระราชมหาอุปราชานราธิบดีศรีสุวรรณฝ่ายหน้าหอคำนครลำปาง
* [[เจ้าหลวงเศรษฐีคำฝั้น]] เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 3 และ เจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ 1