ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คำสรรพนาม"

แทนที่ข้อความทั้งหมดด้วย 'คำกริยาคือ+++---***/// ที่ใช้แทนคำไม่สุภาพ'
(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
(แทนที่ข้อความทั้งหมดด้วย 'คำกริยาคือ+++---***/// ที่ใช้แทนคำไม่สุภาพ')
คำกริยาคือ+++---***/// ที่ใช้แทนคำไม่สุภาพ
ใบความรู้เรื่อง คำสรรพนาม
คำสรรพนาม เป็นคำที่ใช้แทนคำนาม เพื่อจะได้ไม่ต้องใช้คำนามซ้ำกันไปมาในการพูดหรือเขียน
คำสรรพนาม แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ได้แก่
1.บุรุษสรรพนาม หรือ สรรพนามใช้แทนบุคคล มี 3 ประเภท ได้แก่
สรรพนามบุรุษที่ 1 เป็นคำที่ใช้แทนตัวผู้พูดหรือผู้เขียน เช่น ฉัน ผม ข้าพเจ้า ดิฉัน
สรรพนามบุรุษที่ 2 เป็นคำที่ใช้แทนตัวผู้ฟัง หรือผู้อ่าน เช่น ท่าน เธอ คุณ แก
สรรพนามบุรุษที่ 3 เป็นคำใช้แทนผู้ที่ถูกกล่าวถึง เช่น เขา มัน พระองค์
 
 
 
2.ปฤจฉาสรรพนาม (อ่านว่า ปริด – ฉา – สับ – พะ – นาม) หรือ สรรพนามแสดงคำถาม เป็นคำแทนคำนามที่ใช้เป็นคำถาม
ได้แก่คำว่า ใคร อะไร ไหน เช่น ใครมาหาป้า เธอซื้ออะไรมา
 
 
3.วิภาคสรรพนาม หรือ สรรพนามชี้ซ้ำ มีคำว่า บ้าง ต่าง กัน เช่น ต่างคนต่างชอบ ขอฉันเล่นบ้าง สองคนนั้นไปเที่ยวกัน
 
 
4.อนิยมสรรพนาม (อ่านว่า อะ – นิ – ยะ – มะ – สับ – พะ – นาม) หรือ สรรพนามบอกความไม่เจาะจง จะมีคำว่า ใดๆ ใครๆ สิ่งใด ผู้ใด เช่น ใครๆ ก็มาเที่ยวทะเล
ใดๆในโลกนี้ล้วนอนิจจัง
 
 
5.นิยมสรรพนาม (อ่านว่า นิ – ยะ – มะ – สับ – พะ – นาม) หรือ สรรพนามบอกการชี้ระยะ จะมีคำว่า นี่ นี้ นั่น นั้น โน่น โน้น บอกความใกล้ ไกลออกไปตามลำดับ เช่น นี่ของฉัน นั่นของเธอ โน่นของเขา
 
 
6.ประพันธรรพนาม หรือ สรรพนามเชื่องประโยค จะมีคำว่า ที่ ซึ่ง อัน ทำหน้าที่แทนคำนามข้างหน้า และเชื่อมคำนามนั้นกับประโยคที่ตามมา เช่น ฉันกินขนมที่คุณแม่ซื้อให้ เพชรที่สวยงามย่อมมีราคาสูง
*คำว่า ใคร ไหน อะไร ที่เป็น ปฤจฉาสรรพนามต้องเป็นคำที่ใช้แทนคำนามและไม่ได้วางอยู่หลังคำนามถ้าเรานำคำว่า ไหน อะไร วางไว้หลังคำนาม คำดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์ เช่น ผู้หญิงคนไหนเป็นดารา*
*คำว่า นี่ นี้ นั่น นั้น โน่น โน้น ที่เป็นนิยมสรรพนามจะต้องเป็นคำที่ใช้แทนคำนามเท่านั้น ไม่ได้วางอยู่หลังคำนามเพราะถ้า หากวางอยู่หลังคำนามคำดังกล่าวจะทำหน้าที่เป็นคำวิเศษณ์*
 
[[หมวดหมู่:ชนิดของคำ]]
{{โครงภาษา}}
ผู้ใช้นิรนาม