ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พงษ์สิทธิ์ คำภีร์"

* บันทึกการแสดงสด คอนเสิร์ต สิงห์ พรีเซนต์ "พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ ไลฟ์ บาย รีเควสต์ @ แซ็กโซโฟน" (2554)
* บันทึกการแสดงสด คอนเสิร์ต 3 ตำนานเพื่อชีวิต "คอนเสิร์ตดนตรีสานใจ... นำนักกีฬาไทยไปโอลิมปิก" ร่วมกับ [[สุรชัย จันทิมาธร]] และ [[ยืนยง โอภากุล]] *พร้อมเพลงพิเศษ "ไทยแลนด์โอลิมปิก" (2555)
* บันทึกการแสดงสด คอนเสิร์ต 25 ปี พงษ์สิทธิ์ คำภีร์ (มีหวัง) (2556)
* ฯลฯ
 
625

การแก้ไข