เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

[[หมวดหมู่:พรรคชาติพัฒนา (พ.ศ. 2550)]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยบอสตัน]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ม.ป.ช.]]
17,846

การแก้ไข