ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กริช กงเพชร"

อดีตเคยเป็นทนายความ ก่อนที่จะมาลงรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม และได้รับเลือกตั้งเป็นครั้งแรก ใน [[พ.ศ. 2519]] แต่ในครั้งต่อมา (พ.ศ. 2522) ไม่ได้รับเลือกตั้ง และกลับมาได้รับเลือกตั้งอีกครั้งใน [[พ.ศ. 2526]] และได้รับเลือกเรื่อยมา จนถึง [[พ.ศ. 2548]] เป็นสมัยล่าสุด <ref>[http://www.thaiswatch.com/politician/info/pid/POL0000000457 ศูนย์ข้อมูลนักการเมือง]</ref> ต่อจากนั้นเขาได้ย้ายมาสังกัดพรรคเพื่อแผ่นดิน และมีตำแหน่งเป็นรองหัวหน้าพรรค รวมทั้งลงสมัครรับเลือกตั้งในนามพรรคเพื่อแผ่นดิน แต่ไม่ได้รับเลือกตั้ง
 
กริช กงเพชร เคยได้รับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรัฐบาลพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ<ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2539/E/044/1.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศ แต่งตั้งรัฐมนตรี (จำนวน ๔๙ ราย)]</ref> ซึ่งขณะนั้นเขาสังกัดพรรคความหวังใหม่อยู่ด้วย
 
=== สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ===
56,749

การแก้ไข