ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุดทิศหลัก"

ไม่มีความย่อการแก้ไข
ภูมิศาสตร์โบราณ กล่าวถึงทิศอย่างน้อยสองทิศ เป็นปฐม เช่น การบอกว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังประโยคที่ว่า "ปรากฏที่ทิศตรง และบ้างก็มีปรากฏอยู่ด้านทิศเฉียงด้วยหากมองลงมาจากภูเขา" เป็นต้น ส่วนใหญ่หมายถึงทิศทั้งสี่ เป็นทิศตรงในการดูภูมิแบบสี่ทิศ นอกกว่าสี่ทิศนี้ คือ ''ทิศเฉียง'' เชื่อว่า ทิศที่หมายถึงทิศทั้งแปด<ref>นักวิจัยต่างประเทศ{{ใครกล่าว}} ที่ศึกษาวิจัยเรื่องทิศใน[[เขมร]] เชื่อว่า ทิศทั้งแปด หมายถึงทิศ [[มังกร]] [[หมา]] [[โค]] [[ไก่ฟ้า]] [[ม้า]] [[หมูป่า]] [[ไก่]] และ[[แพะ]] ตามลำดับ{{อ้างอิง}}</ref> เป็นทิศตรงเช่นเดียวกัน เป็นการแบ่งจำนวนของทิศตรง
 
ทิศที่มีทิศเฉียงอีกสองประเภทคือ ทิศทั้งหกตามตำราทางพุทธศาสนา (''จำนวนทิศทั้งสี่ รวมกับ ทิศเบื้องบน และทิศเบื้องล่าง'') และทิศทั้งสิบตามตำราทางพุทธศาสนา (ทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ ทิศเบื้องบน และทิศเบื้องล่าง) ทิศน้อยใหญ่ดังกล่าว เดิมที คงเรียกแต่ว่า เป็นทิศตรงหรือทิศเฉียงเท่านั้น กว่านั้นต่อมา จึงกำหนดชื่อ ซ้าย ขวา และแนวที่เป็นกำหนดนัดหมายต่อกันมากขึ้นตามลักษณะ[[ภูมิประเทศ]]และ[[ดาราศาสตร์]]
 
== อ้างอิง ==
131,022

การแก้ไข