ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จุดทิศหลัก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
[[ไฟล์:Brosen windrose.svg|thumb|300px|right|[[วงเข็มทิศ]]แสดงจุดทิศหลักทั้งสี่ จุดทิศรองทั้งสี่ และทิศย่อย ๆ อีกแปดทิศ]]
'''จุดทิศหลัก''' หรือ '''ทิศทางหลัก''' หมายถึง[[ทิศทาง]]ทาง[[ภูมิศาสตร์]]ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ อาทิ [[ทิศเหนือ]] (น., N) [[ทิศตะวันออก]] (ต.อ., E) [[ทิศใต้]] (ต., S) และ[[ทิศตะวันตก]] (ต.ต., W) ซึ่งเรียกโดยย่อว่า ''ทิศทั้งสี่'' หรือ ''สี่ทิศ'' โดยแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ทำ[[มุมฉาก]]กับแนวทิศเหนือ-ใต้ และทิศตะวันออกหมุนไป[[ตามเข็มนาฬิกา]]จากทิศเหนือ และยังมี ''จุดทิศรอง'' คือทิศที่อยู่ระหว่างจุดทิศหลักเป็นแนวเฉียง 45 [[องศา]] อันได้แก่ [[ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ]] (ต.อ.น., NE) [ทิศตะวันออกเฉียงใต้] (ต.อ.ต., SE) [[ทิศตะวันตกเฉียงใต้]] (ต.ต.ต., SW) [[และทิศตะวันตกเฉียงเหนือ]] (ต.ต.น., NW) ซึ่งเรียกโดยรวมว่า ''ทิศทั้งแปด'' หรือ ''แปดทิศ'' นอกจากนี้ยังสามารถมีทิศย่อย ๆ ลงไปอีกก็ได้
 
จากจุดทิศหลักบนโลก หากผู้สังเกตการณ์บนพื้นผิวโลกยืนตรงหันหน้าไปทางทิศเหนือ ด้านหลังของเขาจะเป็นทิศใต้ ด้านขวาก็จะเป็นทิศตะวันออก และด้านซ้ายก็จะเป็นทิศตะวันตก เครื่องมือกำหนดพิกัดต่าง ๆ บนโลก มักทำงานโดยมองหาทิศเหนือเป็นหลักก่อน ถึงแม้ว่าทิศอื่นก็สามารถใช้ได้เหมือนกันถ้าหากเชื่อถือได้
131,341

การแก้ไข