ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อัตตา"

| '''[[ศาสนา]]''' || '''[[ตัวตน]]'''
|-
| [[ศาสนาฮินดู]] || [[พรหมัน]]/[[อาตมัน]]
|-
| [[ศาสนาเชน]] || [[ชีวะ]]
|-
| [[ศาสนาอับราฮัม]]<br />([[ศาสนายูดาห์|ยิว]], -[[ศาสนาคริสต์|คริสต์]], || [[ศาสนาอิสลาม|อิสลามเนเฟช]]) || ([[วิญญาณ]])
|-
| [[ศาสนาอิสลาม]] || [[นัฟส์]]
|-
| [[ลัทธิเต๋า]] || [[เต๋า]]