ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิศทาง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  9 ปีที่แล้ว
Octahedron80 ย้ายหน้า ทิศ ไปยัง ทิศทาง: ศัพท์บัญญัติ (ถ้ามีสาขาอื่นค่อยแก้กำกวม)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(Octahedron80 ย้ายหน้า ทิศ ไปยัง ทิศทาง: ศัพท์บัญญัติ (ถ้ามีสาขาอื่นค่อยแก้กำกวม))
131,111

การแก้ไข