ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คอนแชร์โต"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''คอนแชร์โต''' ({{lang-en|concerto}}) คือ เป็นการประพันธ์เพลงรูปแบบหนึ่ง ส่วนมากจะมีสามตอนท่อน (three-partparts) ในอัตราจังหวะเร็ว-ช้า-เร็ว ส่วนที่สำคัญที่สุดของคอนแชร์โต คือ ต้องมีการเล่นประชันกัน โดยอาจจะเป็นการเดี่ยว[[เครื่องดนตรี]]ประชันกับวงดนตรี หรือกลุ่มเครื่องดนตรีประชันกับวงดนตรีก็ได้
 
== ความเป็นมาของคอนแชร์โตในแต่ละยุค ==
คอนแชร์โตเริ่มมีมาตั้งแต่[[ยุคบาโรค (ดนตรี)|ยุคบาโรค]] โดยเริ่มแรกนั้นเป็นการประชันกันระหว่างกลุ่มนักดนตรีเดี่ยวกับวงดนตรี ต่อมาใน[[ยุคคลาสสิก (ดนตรี)|ยุคคลาสสิก]]ฝีมือการเดี่ยวเครื่องดนตรีของนักดนตรีพัฒนาขึ้นไปอีกจนนักดนตรีสามารถเดี่ยวประชันกับวงดนตรีทั้งวงได้ ในยุคคลาสสิกจึงเกิดการประชันระหว่างเดี่ยวนักดนตรีเดี่ยว (solo) กับวงดนตรี ส่วนบทบาทของวงดนตรีก็คือการเล่นสนับสนุนผู้เดี่ยวเท่านั้น มิได้เป็นการประชันด้วยบทบาทที่เท่าเทียมกัน จนถึง[[ยุคโรแมนติก (ดนตรี)|ยุคโรแมนติก]]วงดนตรีก็เล่นประชันกับผู้เดี่ยวด้วยบทบาทที่ไม่แตกต่างกันมากนัก จนถึงศตวรรษที่ 20 ความสามารถของนักดนตรีทุกคนในวง มีความสามารถบรรเลงเดี่ยวได้ นักแต่งเพลงจึงสร้างแนวเดี่ยวให้นักดนตรีในวงได้มีโอกาสเดี่ยวได้เหมือนกันหมด
 
== ประเภทของคอนแชร์โต ==
;คอนแชร์โตกลุ่มเดี่ยว (concerto grosso)
: เป็นบทเพลงที่มีการประชันกันระหว่างกลุ่มเดียวเครื่องดนตรีกับวงดุริยางค์ เรียกกลุ่มเดี่ยวว่า คอนแชร์ติโน (concertino) เรียกกลุ่มใหญ่หรือวงดนตรีทั้งวงว่า ริปิเอโน (ripieno) กลุ่มเดี่ยวมักประกอบด้วยนักดนตรี 2- ถึง 5 คน มีแนวเดี่ยวร่วมกันด้วยลีลาที่เด่นกว่าวง สังคีตลักษณ์ ลักษณะที่พบในคอนแชร์โตกลุ่มเดี่ยวมักมีรูปแบบที่ไม่แน่นอน พบทั้งแบบสองตอน (two-part)และสามตอน (three-part) แต่ที่นิยมใช้ในคอนแชร์โตกลุ่มเดี่ยว ก็คือ กระบวนการที่เรียกว่า ริตอร์เนลโล (ritornello) ซึ่งมีลักษณะคล้ายรอนโด
 
;คอนแชร์โตเดี่ยว (solo concerto)
: เป็นบทเพลงที่มีการประชันกันระหว่างเครื่องดนตรีเดี่ยวกับวงดุริยางค์ คอนแชร์โตเดี่ยว ประกอบด้วย 3 ท่อน ในอัตราเร็ว-ช้า-เร็ว สังคีตลักษณ์ลักษณะในแต่ละท่อนมีความชัดเจนมากกว่าในคอนแชร์โตกลุ่มเดี่ยว เครื่องดนตรีที่นิยมในการเดี่ยว ได้แก่ เปียโน ไวโอลิน เชลโล่
 
;คอนแชร์โตสำหรับวงดุริยางค์ (orchestral concerto)
: เป็นบทเพลงที่มีการประชันกันระหว่างนักดนตรีทุกคน หรือเกือบทุกคนในวงดุริยางค์ ไม่ได้มีการแยกกลุ่มที่เด่นชัด คอนแชร์โตชนิดนี้เกิดขึ้นเพราะความสามารถของนักดนตรีในวงอยู่ในขั้นที่แสดงเดี่ยวได้ทุกคน นักแต่งเพลงจึงให้ทุกแนวเล่นด้วยเทคนิคยากๆยาก ๆ ในระดับเดี่ยว แต่จะไม่มีนักดนตรีคนใดคนหนึ่งเด่นกว่าคนอื่นในวง สังคียลักษณ์ที่พบในคอนแชร์โตวงดุริยางค์ลักษณะค่อนข้างจะมีความอิสระ ไม่ตายตัว และจะ พบบทเพลงประเภทนี้ตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 20 เท่านั้น
 
== ตัวอย่างเพลงประเภทคอนแชร์โตกลุ่มเดี่ยว (concerto grosso) ==
* Concerto No.1 in B-flat minor Op.23 - Tchaikovsky
* Concerto No.2 in F minor, Op.21 - Chopin
* Concerto No.1 in E minor, Op.11 - Chopin
* Concerto No.5 in E-flat major, Op.73, "Emperor" - Beethoven
* Concerto in C minor, No.2 - RachamaninoffRachamaninov
* Concerto No.1 in E-flat - Liszt
* Concerto No.2 in A - Liszt
48

การแก้ไข