ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประเทศ"

เพิ่มขึ้น 4,594 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
(ประเทศโอมนคร)
(ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่)
'''ประเทศ''' คือ [[พื้นที่]]ทาง[[ภูมิศาสตร์]]ซึ่งแสดงถึงสถานภาพทาง[[การเมือง]]ที่เป็นเอกราช และมี[[รัฐบาล]] อำนาจบริหาร และ[[กฎหมาย]]เป็นของตนเอง รวมถึงการมี[[รัฐธรรมนูญ]] ตำรวจ การทหาร การเก็บภาษี และ[[ประชากร]] หรือบุคคลในประเทศนั้นๆ
 
== นิยาม ==
โอมนคร
นิยามของคำว่า "ประเทศ" สามารถนำไปเปรียบกับคำว่า ''[[ชาติ]]'' ได้ซึ่งระบุไว้ในหัวข้อดังต่อไปนี้
โอมนคร หรือ สาธารณรัฐโอมนคร เป็นประเทศที่ปกครองโดย นรารัตน์ ชัยรัตน์ ในระบอบประชาธิปไตย แบบ สาธารณรัฐ
 
ประเทศหมายถึง[[รัฐ]]ปกครองตนเองที่มีเอกราชเป็นของตนเอง รัฐที่เป็นที่ยอมรับในสังคมสากลจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานสากลบางประการก่อน คือการสร้างสัญลักษณ์ของชาติขึ้นมา อาทิ [[ธงชาติ]] สิทธิ์ทางการเมือง เช่น [[สิทธิพลเมือง]] ในขณะนี้มีประเทศ (รัฐ) อยู่ 193 ประเทศที่เป็นที่ยอมรับในองค์การ[[สหประชาชาติ]]
 
คำว่า "รัฐ" มีความหมายคล้ายคลึงกับคำว่า "ประเทศ" และอาจทำให้เกิดความสับสนกับพื้นที่ในประเทศที่ถูกแบ่งออกมาเป็นส่วนๆ ได้ หรือ[[รัฐ (สหรัฐอเมริกา)|รัฐ]] ซึ่งก็คือสถานภาพรองมาจากชาติซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับ "[[จังหวัด]]"
 
มีอยู่หลายประเทศด้วยกันที่มี[[รัฐชาติ]] (เชื้อชาติหลักของประชากรในสัญชาตินั้นๆ) ที่ชัดเจน เช่น [[ประเทศฝรั่งเศส|ฝรั่งเศส]] หรือ[[อิสราเอล]] ในประเทศเหล่านี้รัฐชาตินั้นมีอยู่เพียงหนึ่งชนชาติที่เป็นส่วนใหญ่ของประชากร แต่อย่างไรก็ตามในฝรั่งเศสมีชนชาติเบรตัน ซึ่งยังคงแสดงความภาคภูมิและความเป็นเอกภาพไว้อย่างชัดเจน มีประชากรและแหล่งที่อยู่ของประชากรของตนอย่างเฉพาะเจาะจง ส่วนในรัฐอื่นๆ เช่น[[แคนาดา]] [[สาธารณรัฐประชาชนจีน|จีน]] [[ประเทศสเปน|สเปน]] หรือ[[สหราชอาณาจักร]] นั้นประกอบไปด้วยชนชาติต่างๆ หลายชนชาติ
 
ในบางกรณี ส่วนหนึ่งของรัฐที่มีประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเป็นของตนเองสามารถเรียกเป็น "ดินแดน" หรือ "ประเทศ" ได้เช่นกัน ได้แก่กรณีของ[[ประเทศอังกฤษ|อังกฤษ]] [[สกอตแลนด์]] และ[[เวลส์]] ถือได้ว่าเป็นสามชนชาติบน[[เกาะบริเตนใหญ่]] ที่นับได้ว่าเป็นประเทศ แม้ว่าทั้งสามประเทศดังกล่าวจะถูกบริหารโดยรัฐบาลใหญ่แห่ง[[สหราชอาณาจักร]]เพียงรัฐบาลเดียว (ซึ่งแบ่งได้เป็นสี่รัฐบาลย่อยด้วยกัน) [[ทิเบต]]ซึ่งเป็นเขตปกครองตนเองในประเทศจีน ในทุกวันนี้ก็ถูกนับเป็นประเทศโดยโลกสากลเช่นกัน เกาะไอร์แลนด์ในบางครั้งก็ยังถือว่าเป็นประเทศหนึ่งเดียว แม้ว่ามันจะประกอบไปด้วยหนึ่งประเทศรัฐชาติ ([[สาธารณรัฐไอร์แลนด์]]) และรัฐบาลย่อยของรัฐอีกรัฐหนึ่ง ([[ไอร์แลนด์เหนือ]])
 
== ดูเพิ่ม ==
57,022

การแก้ไข