ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมาคมเขมรอิสระ"

(ลบลิงก์ที่ซ้ำซ้อน wikidata)
 
== การก่อตั้ง ==
การประชุมเพื่อจัดตั้งสมาคมเขมรอิสระมีขึ้นที่[[กำปงโสม]] [[จังหวัดกำปอต]] เมื่อ 17 – 19 เมษายน พ.ศ. 2493 มีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 200 คน และมีนายพลอุง เซาจาก[[เวียดมิญ]]มาร่วมสังเกตการณ์ โดยในการประชุมมีการประดับธงของเวียดนาม ลาว และกัมพูชา<ref>Kiernan, Ben. ''How Pol Pot Came to Power''. [[London]]: Verso, 1985. p. 82, 130</ref> ที่ประชุมได้เลือก[[เซิง งอกมิญ]]เป็นผู้นำสูงสุด คณะกรรมการคนอื่นมี [[จัน สมัย]] [[เซียว เฮง]] [[จัน ดารา]] [[เมียส วอง]] [[เมียส วันนัก]] [[เจา ยิน]] [[เนียม ซุน]] [[สก สไพ]] [[งิน ฮอร์]] [[แก้ว โมนี]] [[เนย สราญ]] มีตัวแทนจากพนมเปญ (เชื่อว่าเป็น [[แกว เมียส]]) และอีก 2 คนเป็นตัวแทนของ[[ชาวขแมร์กรอม]] มีสมาชิกของคณะกรรมการ 5 คนอยู่ใน[[พรรคคอมมิวนิสต์ชาวอินโดจีน]]
 
== รัฐบาลของฝ่ายต่อต้าน ==