ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ฮอร์โมนส์ วัยว้าวุ่น"

* ที่ปรึกษาโครงการ
** [[ไพบูลย์ ดำรงชัยธรรม]]
** กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ
** [[บุษบา ดาวเรือง]]
 
** [[สายทิพย์ มนตรีกุล ณ อยุธยา]]
** จินา โอสถศิลป์
** สถาพร พานิชรักษาพงศ์
** กิตติศักดิ์ ช่วงอรุณ
 
** ครรชิต ควะชาติ
* อำนวยการผลิต
1,165

การแก้ไข