ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
(หน้าใหม่: {{Infobox holiday |holiday_name= การกำเนิดของยอห์นผู้ให้บัพติศมา |type= วันสำคัญทาง...)
 
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
|relatedto= [[คริสต์มาส]]<br>[[การเสด็จเยี่ยม]]
}}
'''การกำเนิดของ[[ยอห์นผู้ให้บัพติศมา]]''' (ศัพท์โปรเตสแตนต์) หรือ'''การเกิดของยอห์นผู้ทำพิธีล้าง''' (ศัพท์โรมันคาทอลิก) ({{lang-en|Nativity of St. John the Baptist}}) เป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งใน[[ศาสนาคริสต์]] มีรายละเอียดปรากฎปรากฏใน[[พระวรสารนักบุญลูกา]] [[คริสต์ศาสนิกชน]][[โรมันคาทอลิก]]ฉลองเหตุการณ์นี้ในวันที่ 24 มิถุนายนของทุกปี เรียกว่า'''วันสมโภชนักบุญยอห์น แบปติสต์ บังเกิด''' (Solemnity of the Nativity of St. John the Baptist)
 
== เหตุการณ์ ==
426,782

การแก้ไข