ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(ย้อนการแก้ไขที่ 4994291 สร้างโดย 202.12.73.129 (พูดคุย))
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{เก็บกวาดสถานศึกษา}}
'''วิทยาลัยนานาชาติ''' [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]เป็นวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทย มีผู้จบการศึกษารุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2532 ในหลักสูตรบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและหลักสูตรสาขาวิชาเคมี
 
* บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(การวิเคราะห์และการสร้างตัวแบบธุรกิจ)
* การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ(หลักสูตรนานาชาติ)
 
== อ้างอิง ==
{{ต้องการรายการอ้างอิง}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม