ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล"

ย้อนการแก้ไขที่ 4994291 สร้างโดย 202.12.73.129 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 4994291 สร้างโดย 202.12.73.129 (พูดคุย))
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{เก็บกวาดสถานศึกษา}}
'''วิทยาลัยนานาชาติ''' [[มหาวิทยาลัยมหิดล]]เป็นวิทยาลัยนานาชาติของมหาวิทยาลัยรัฐแห่งแรกของประเทศไทย มีผู้จบการศึกษารุ่นแรกเมื่อปี พ.ศ. 2532 ในหลักสูตรบริหารอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและหลักสูตรสาขาวิชาเคมี
 
32,569

การแก้ไข