ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าจุลจักรพงษ์"

ที่บอกว่า '"สมเด็จพระศรีพัชรินทราฯ ที่แต่เดิมเคยกริ้วในพระโอรสมาก่อน ก็ทรงตื่นเต้นและหายกริ้ว รีบเสด็จมาทอดพระเนตร เอาพระทัยใส่ทั้งการจัดห้องหับ การดูแลเรื่องต่าง ๆ มีพิธีการทำขวัญเดือนตามธรรมเนียมโบราณ โดย<big>''คุณยายของเจ้าฟ้าจักรพงษ์ฯ คือ ท้าววนิดาพิจาริณี (เหม สุจริตกุล)''</big>
<br />
ยายของเจ้าฟ้าจัรพงษ์ คือ สมเด็จพระปิยมาตาฯ ไม่ใช่หรอคะ อยากให้ใส่ให้ชัดน่ะค่ะ ว่ายาย(พี่สาว[[สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา]]) {{ไม่ได้ลงชื่อ|Snxnuux|21:45, 17 มิถุนายน 2556 (ICT)}}
17,514

การแก้ไข