ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ไม้กวาดทางมะพร้าว"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
Octahedron80 ย้ายหน้า ไม้ตาด ไปยัง ไม้กวาดทางมะพร้าว: ไม่มีตาดที่แปลว่าไม้กวาดในพจนานุกรม ลดลง...
(ไม่มีตาดที่แปลว่าไม้กวาดในพจนานุกรม ลดลงมาเป็นชื่อรอง)
(Octahedron80 ย้ายหน้า ไม้ตาด ไปยัง ไม้กวาดทางมะพร้าว: ไม่มีตาดที่แปลว่าไม้กวาดในพจนานุกรม ลดลง...)
130,453

การแก้ไข