ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ดรีมสตาร์เซิร์ช"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ชนะเลิศ ปี 2007'''
*''' ซี [[ภราดร ฐิตินันทกร ]]''' '''(หมดสัญญากับสปีดวันแล้ว ปี 2553)'''
*'''อีฟ [[สุภาภรณ์ พฤกษ์วราภรณ์]]''' '''(ปัจจุบันเซ็นหมดสัญญาเป็นนักแสดงของกับสปีดวันแล้ว ปี 2556)'''
'''รองชนะเลิศ ปี 2007'''
*'''เซฟ [[วรพงศ์ พาณิชยูปการนันท์]]''' '''(หมดสัญญากับสปีดวัน ปี 2553)'''
ผู้ใช้นิรนาม