ผลต่างระหว่างรุ่นของ "แกรนด์ดัชเชสชาร์ล็อตแห่งลักเซมเบิร์ก"

(แทนที่คำผ่านการค้นหา: 'ทรงเป็นพระ'→'เป็นพระ')
| 2= 2. [[แกรนด์ดยุกวิลเล็มที่ 4 แห่งลักเซมเบิร์ก]]
| 3= 3. [[แกรนด์ดัชเชสมารี แอนน์แห่งลักเซมเบิร์ก|เจ้าหญิงมารี แอนน์แห่งโปรตุเกส]]
| 4= 4. [[แกรนด์ดยุกอดอลฟีอลฟ์แห่งลักเซมเบิร์ก]]
| 5= 5. [[แกรนด์ดัชเชสอเดลเฮด-มารีแห่งลักเซมเบิร์ก|เจ้าหญิงอเดลเฮด-มารีแห่งอันฮัลท์-เดสเซา]]
| 6= 6. [[พระเจ้ามิเกลแห่งโปรตุเกส]]