ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระสุนทรธรรมเมธี (สุเทพ อาสโภ)"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการรองเจ้าคณะจังหวัด ไปยัง หมวดหมู่:รองเจ้าคณะจังหว...
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการรองเจ้าคณะจังหวัด ไปยัง หมวดหมู่:รองเจ้าคณะจังหว...)
 
[[หมวดหมู่:พระภิกษุในนิกายเถรวาท (มหานิกาย)]]
[[หมวดหมู่:พระสังฆาธิการรองเจ้าคณะจังหวัด]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดบุรีรัมย์‎]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย‎]]
138,643

การแก้ไข