ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าอาวาส
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:เปรียญธรรม ๕ ประโยค ไปยัง หมวดหมู่:เปรียญธรรม 5 ประโยค)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าอาวาส)
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดเชียงใหม่]]
[[หมวดหมู่:พระราชาคณะเจ้าคณะรอง|พุทธพจนวราภรณ์]]
[[หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส]]
[[หมวดหมู่:เปรียญธรรม 5 ประโยค]]
138,643

การแก้ไข