ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระครูสมุทรธรรมสุนทร (สุด สิริธโร)"

โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบล ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าคณะตำบล
(บริการเปลี่ยนหมวดหมู่อัตโนมัติด้วยบอต)
(โรบอต: เปลี่ยนจาก หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบล ไปยัง หมวดหมู่:เจ้าคณะตำบล)
[[หมวดหมู่:พระครูสัญญาบัตร|สมุทรธรรมสุนทร]]
[[หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าอาวาส]]
[[หมวดหมู่:พระสังฆาธิการเจ้าคณะตำบล]]
[[หมวดหมู่:บุคคลจากจังหวัดร้อยเอ็ด]]
{{โครงพระพุทธศาสนา}}
138,643

การแก้ไข