ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{โครงชีวประวัติ}}
'''อำมาตย์ตรี หลวงศิริราชไมตรี''' อดีตผู้ช่วยราชการสถา่นทูตราชการสถานทูตสยามประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส และสมาชิก[[คณะราษฎร]]
 
หลวงศิริราชไมตรี มีชื่อจริงว่า '''จรูญ สิงหเสนี''' จบการศึกษาจาก[[โรงเรียนอัสสัมชัญ]] เคยเป็นนายทหารอาสายศ [[สิบตรี]] (ส.ต.) ในการร่วมรบใน[[สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]] (พ.ศ. 2457-พ.ศ. 2461) เคยเป็นนักเรียนวิชากฏหมายในประเทศฝรั่งเศส ด้วยทุนกระทรวงยุติธรรม ต่อมาได้เป็นผู้ช่วยราชการสถา่นทูตสยามประจำกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ในตำแหน่งเลขานุการเอกอัครราชทูต