ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หลวงสิริราชไมตรี (จรูญ สิงหเสนี)"

[[หมวดหมู่:บรรดาศักดิ์ชั้นหลวง]]
[[Category:ข้าราชการพลเรือนชาวไทย]]
[[Category:บุคคลศิษย์เก่าจากโรงเรียนอัสสัมชัญ]]
[[Category:ทหารบกชาวไทย]]
[[หมวดหมู่:รัฐมนตรีไทยที่ไม่ได้ประจำกระทรวง]]
ผู้ใช้นิรนาม