ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Octahedron80/กระบะทราย10"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''ทางแยก''' เรียกโดยย่อว่า '''แยก''' หมายถึง[[จุดเชื่อมต่อ]]ทาง[[ถนน]]จำนวนสองสายขึ้นไปบรรจบกันหรือไขว้กัน ในระดับความสูงเดียวกัน สามารถเรียกชื่อตามจำนวนแขนงอาทิ สามแยก สี่แยก ห้าแยก เป็นต้น การจราจรมักจะถูกควบคุมด้วย[[สัญญาณไฟจราจร]] และก็อาจมี[[วงเวียน]]เล็ก ๆ อยู่ก็ได้
 
== ประเภททางแยก ==
ผู้ใช้นิรนาม