ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมจินต์ ธรรมทัต"

* รอยไถ (ไม้ เมืองเดิม) ช่อง 4 แสดงเป็น ลือ
* [[แผลเก่า]] (ไม้ เมืองเดิม) ช่อง 4
* [[ไอด้า]] ช่อง 4
* ออกญายามาด้า ช่อง 4
* [[สามก๊ก]] (ตอน ตั๋งโต๊ะหลงกลเตียวเสี้ยน) ช่อง 4
ผู้ใช้นิรนาม