ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คณะราษฎร"

better position
(better position)
ราชอาณาจักรสยามปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชในรัชสมัยของ[[พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว]] ชาติได้ประสบกับปัญหาซึ่งเกิดจากรัฐบาลต้องรับมือกับปัญหาเศรษฐกิจที่ร้ายแรงและภัยคุกคามจากต่างชาติ ([[จักรวรรดิอังกฤษ]]และ[[จักรวรรดิฝรั่งเศส]]) นอกจากนี้ ประเทศยังประสบกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมขนานใหญ่เมื่อชาวเมืองและชนชั้นกลางในกรุงเทพมหานครเริ่มขยายจำนวนขึ้น และเริ่มแสดงความต้องการสิทธิเพิ่มมากขึ้นจากรัฐบาล และวิจารณ์ว่ารัฐบาลไร้ประสิทธิภาพ
 
คณะราษฎรประกอบด้วยกลุ่มบุคคลผู้ต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักเรียนและนักเรียนทหารที่ศึกษาและทำงานอยู่ใน[[ทวีปยุโรป]] โดยเริ่มต้นจาก นาย[[ปรีดี พนมยงค์]] นักเรียนวิชากฎหมาย และร้อยโท [[ประยูร ภมรมนตรี]] นักเรียนวิชารัฐศาสตร์ ก่อนที่จะหาสมาชิกที่มีความคิดแบบเดียวกันเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 7 คน คือได้แก่ <ref name="อำนาจ 2 : ต่อสู้กู้ชาติ เอกราษฎร์ อธิปไตย">{{อ้างหนังสือ
 
#นายปรีดี พนมยงค์ นักเรียนวิชากฏหมาย ประเทศฝรั่งเศส
#ร.ท.ประยูร ภมรมนตรี นักเรียนวิชารัฐศาสตร์ ประเทศฝรั่งเศส
#ร.ท.[[แปลก ขีตตะสังคะ]] นักเรียนวิชาทหารปืนใหญ่ ประเทศฝรั่งเศส
#ร.ท.[[ทัศนัย มิตรภักดี]] นักเรียนวิชาทหารม้า ประเทศฝรั่งเศส
#นาย[[ตั้ว ลพานุกรม]] นักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
#[[หลวงศิริราชไมตรี]] (จรูญ สิงหเสนี) ผู้ช่วยราชการสถานทูตสยามในประเทศฝรั่งเศส
#นาย[[แนบ พหลโยธิน]] นักเรียนวิชากฏหมาย ประเทศอังกฤษ<ref name="อำนาจ 2 : ต่อสู้กู้ชาติ เอกราษฎร์ อธิปไตย">{{อ้างหนังสือ
|ผู้แต่ง=รุ่งมณี เมฆโสภณ
|ชื่อหนังสือ=อำนาจ 2 : ต่อสู้กู้ชาติ เอกราษฎร์ อธิปไตย
}}
</ref>
#นายปรีดี พนมยงค์ นักเรียนวิชากฏหมาย ประเทศฝรั่งเศส
#ร.ท.ประยูร ภมรมนตรี นักเรียนวิชารัฐศาสตร์ ประเทศฝรั่งเศส
#ร.ท.[[แปลก ขีตตะสังคะ]] นักเรียนวิชาทหารปืนใหญ่ ประเทศฝรั่งเศส
#ร.ท.[[ทัศนัย มิตรภักดี]] นักเรียนวิชาทหารม้า ประเทศฝรั่งเศส
#นาย[[ตั้ว ลพานุกรม]] นักเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ประเทศสวิสเซอร์แลนด์
#[[หลวงศิริราชไมตรี]] (จรูญ สิงหเสนี) ผู้ช่วยราชการสถานทูตสยามในประเทศฝรั่งเศส
#นาย[[แนบ พหลโยธิน]] นักเรียนวิชากฏหมาย ประเทศอังกฤษ<ref name="อำนาจ 2 : ต่อสู้กู้ชาติ เอกราษฎร์ อธิปไตย">{{อ้างหนังสือ
 
และได้ทำการประชุมครั้งแรกที่บ้านพักเลขที่ 9 [[Rue Du Sommerard|ถนนซอมเมอราร์ด]] ใน[[ปารีส|กรุงปารีส]] [[ประเทศฝรั่งเศส]] เมื่อวันที่ [[5 กุมภาพันธ์]] [[พ.ศ. 2469]] ซึ่งติดต่อกันนานถึง 4 คืน 5 วัน และได้ตกลงที่จะทำการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มาเป็นการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่มีกษัตริย์อยู่ใต้กฎหมาย โดยตกลงที่ใช้วิธีการ "ยึดอำนาจโดยฉับพลัน" รวมทั้งพยายามหลีกเลี่ยงการนองเลือด เหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นแล้วในการ[[ปฏิวัติฝรั่งเศส]]และ[[การปฏิวัติรัสเซีย]]<ref name="สองฝั่ง"/> ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการถือโอกาสเข้ามาแทรกแซงจากมหาอำนาจที่มีอาณานิคมอยู่ล้อมรอบสยามในสมัยนั้น คือ อังกฤษและฝรั่งเศส<ref name="Sarakadee">สารคดี, [http://www.sarakadee.com/feature/1999/06/2475.htm ยุทธการยึดเมือง 24 มิถุนายน 2475], [[นิตยสารสารคดี]], ปรับปรุงล่าสุด 21 มิถุนายน พ.ศ. 2549</ref>
ผู้ใช้นิรนาม