ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ความโดดเด่น (บุคคล)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(Bot: Migrating 25 interwiki links, now provided by Wikidata on d:q4663321 (translate me))
ป้ายระบุ: ลบลิงก์ข้ามภาษา
{{เว็บย่อวิกิ|WP:BIO|WP:PEOPLE}}
{{ความโดดเด่นของบทความ}}
{{nutshell|บุคคลจะถูกสันนิษฐานถือว่ามีความโดดเด่น หากผู้นั้นได้รับการกล่าวถึงอย่างสำคัญในแหล่งอ้างอิงทุติยภูมิที่น่าเชื่อถือซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่อง}}
{{รวมความโดดเด่น}}
นโยบายวิกิพีเดีย '''บุคคลที่มีความโดดเด่น''' เป็นแนวทางในการพิจารณาว่าบทความชีวประวัตินั้น เหมาะสมกับวิกิพีเดียหรือไม่ โดยตัวของบุคคลที่ปรากฏในวิกิพีเดีย นั้นจำเป็นต้อง '''มีความโดดเด่น''' หรือ '''มีคุณค่าเพียงพอให้เป็นที่รู้จัก''' โดยกล่าวโดยย่อคือ บุคคลนั้นมีผลงานที่เป็นที่รู้จักและน่าสนใจ เหมาะสมในการบันทึกไว้ในสารานุกรมวิกิพีเดีย
 
== ความโดดเด่นของบุคคล ==
อันดับแรก บุคคลที่ถูกบันทึกในวิกิพีเดียนั้นจำเป็นต้อง '''มีความโดดเด่น''' โดยมีผลงานที่ถูกได้รับการกล่าวถึงในสื่ออื่น'''นอกเหนือจาก'''สื่อของบุคคลนั้น (เช่น เว็บไซต์ส่วนตัวที่บุคคลนั้นทำขึ้นมาเอง) หรือหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ (เช่น อ้างอิงถึงบุคลากรของมหาวิทยาลัยจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย) อย่างไรก็ตามข้อมูลจากสื่อเว็บไซต์หรือหนังสือของบุคคลนั้นสามารถนำมาใช้อ้างอิงในส่วนของเนื้อหาได้ แต่ไม่ควรนำมาใช้อ้างอิงในการแสดงถึงความโดดเด่นของตัวบุคคล นอกจากนี้เว็บไซต์ในรูปแบบของเว็บบอร์ด บล็อกส่วนตัว หรือวิกิ ไม่ควรนำมาใช้ในการยืนยันความโดดเด่น เพราะเป็นรูปแบบของเว็บไซต์ที่สามารถเขียนขึ้นโดยผู้อ่านทั่วไป ความโดดเด่นของบุคคลสามารถพิจารณาจากข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้
 
* บุคคลนั้นเป็นที่รู้จักในประวัติศาสตร์ ซึ่งบุคคลในกลุ่มนี้มักจะมีการกล่าวถึงในหนังสือหรือตำราเรียนอยู่แล้ว (บุคคลสำคัญ)
=== นักการเมือง ===
* นักการเมืองที่ได้รับตำแหน่งในระดับสากลหรือระดับประเทศ และอยู่ในระดับแนวหน้า รวมไปถึงสมาชิกสภานิติบัญญัติและตุลาการด้วย
* นักการเมืองที่ได้รับเลือกในระดับท้องถิ่น หรือนักการเมืองที่เสนอตัวแต่ไม่ได้รับเลือก ยังไม่สามารถรับประกันได้ว่าเป็นบุคคลสำคัญ จนกว่าบุคคลเหล่านั้นจะถูกได้รับกล่าวถึงโดยตรงในแหล่งอ้างอิงที่น่าเชื่อถือ คือมิใช่แค่เพียงปรากฏชื่อในหัวข้อเรื่องอื่น และไม่อยู่ในผลงานใดๆ ที่บุคคลนั้นสร้างขึ้นเอง
* นอกจากนั้น โปรดอย่าใช้วิกิพีเดียเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่นโยบายและข่าวสารเพื่อหวังผลทางการเมือง เพราะ[[วิกิพีเดีย:อะไรที่ไม่ใช่วิกิพีเดีย#วิกิพีเดียไม่ใช่แท่นปราศรัย|วิกิพีเดียไม่ใช่แท่นปราศรัย]]
 
=== นักการทูต ===
* นักการทูตที่มีบทบาทสำคัญทางการทูตหรือเหตุการณ์ทางการทูต อีกทั้งจะต้องถูกได้รับการกล่าวถึงในแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ และไม่ใช่แหล่งข้อมูลที่ถูกเขียนขึ้นโดยเจ้าตัวหรือแหล่งข้อมูลของหน่วยงานที่บุคคลนั้นสังกัดอยู่ เว้นแต่จะเพื่อการให้ข้อมูลเชิงลึก
* อย่างไรก็ตาม นักการทูตที่มีส่วนในเหตุการณ์ทางการทูตอยู่บ่อยครั้ง แต่ไม่ได้รับการระบุชี้ชัดเป็นการส่วนตัว จำเป็นต้องมีการแสดงแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้
 
* บุคคลอันมีผลงานที่
** กลายมาเป็นอนุสรณ์สถานหรือวัตถุสำคัญ
** ถูกจัดแสดงในงานนิทรรศการหลายครั้ง
** ได้รับความสนใจในวงกว้าง
** ถูกจัดแสดงอย่างถาวรในแกลเลอรีหรือพิพิธภัณฑ์ที่สำคัญ หรือมีผลงานอยู่ในห้องสมุดหลายแห่ง
 
=== นักดนตรี ศิลปิน ===
=== บุคคลอันมีชื่อจากเหตุการณ์เดียว ===
 
ในกรณีที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มีความข้องเกี่ยวกับเหตุการณ์เดียวที่สำคัญ ตัวอย่างเช่น อาชญากรรมที่สำคัญหรือการสมัครการเลือกตั้ง บทความบุคคลอาจถูกพิจารณาแยกให้เป็นเอกเทศ โดยไม่จำเป็นต้องมีบทความอื่นมาสนับสนุน แต่ถ้าแหล่งอ้างอิงที่เชื่อถือได้กล่าวถึงบุคคลนั้นเพียงเหตุการณ์จำเพาะ และไม่ปรากฏในเหตุการณ์อื่นอีกเลย การแยกชีวประวัติอาจไม่จำเป็น ควรจะรวมเข้ากับบทความของเหตุการณ์ดังกล่าว
 
ในกรณีที่แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้รายงานถึงบุคคล ณ เวลานั้นอย่างกว้างขวาง และมีการขยายความตามภูมิหลังของบุคคล ข้อมูลของบุคคลนั้นควรจะถูกรวมอยู่ในบทความของเหตุการณ์ เว้นเสียแต่ว่าเนื้อหาของบุคคลนั้นจะมีเยอะมากจึงควรแยกออกไป หรือกรณีที่แหล่งข้อมูลมุ่งเน้นที่จะกล่าวถึงบุคคลเป็นหลัก และให้น้ำหนักเหตุการณ์เป็นรอง ในกรณีนี้การกล่าวถึงบุคคลสมควรแยกออกมาจากบทความเหตุการณ์ในลักษณะของการสรุปแทน เนื่องจากบุคคลนั้นอาจจะมีความโดดเด่นเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จากเหตุการณ์นั้น
 
=== เงื่อนไขที่มักจะถูกเข้าใจผิด ===
'''ตรรกะต่อไปนี้ไม่เป็นที่ยอมรับ''' กรุณาพิจารณาความโดดเด่นจากเงื่อนไขที่กล่าวไว้แล้วด้านบน
* ค้นหาชื่อของ "ก" ใน[[เซิร์ชเอนจิน]] แล้วพบว่ามีหลายหัวข้อดังนั้น "ก" จึงเป็นบุคคลที่มีความโดดเด่น
38,884

การแก้ไข