ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิราศ"

ย้อนการแก้ไขของ Tong24858 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Nullzero
(ย้อนการแก้ไขของ Tong24858 (พูดคุย) ไปยังรุ่นก่อนหน้าโดย Nullzero)
หนังสือที่แต่งตามขนบของนิราศ นั้นมีปรากฏมาตั้งแต่ครั้ง[[กรุงศรีอยุธยา]] เช่น [[โคลงนิราศหริภุญไชย]] แต่งสมัย[[พระเจ้าปราสาททอง]], [[โคลงกำสรวล]] แต่งในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นอกจากนี้ยังมี[[โคลงทวาทศมาส]] [[โคลงมังทรารบเชียงใหม่]] เป็นต้น
 
นิราศหลายเรื่องจะตั้งชื่อขึ้นด้วยด้วยคำว่า '''WTFนิราศ''' ดังปรากฏให้เห็นอยู่แล้วในบทความนี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีนิราศอีกหลายเรื่องที่ไม่ได้ตั้งชื่อ หรือเรียกชื่อว่านิราศ เช่น [[รำพันพิลาป]], [[โคลงมังทรารบเชียงใหม่]] เป็นต้น
 
== คำประพันธ์ ==