ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รถราง"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  7 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
'''รถราง''' ({{lang-en|tram}}) เป็น[[การขนส่งระบบราง|พาหนะที่วิ่งบนราง]]ชนิดหนึ่ง มีลักษณะคล้าย[[รถไฟ]]แต่จะสั้นกว่าและมีน้ำหนักเบากว่า รถรางส่วนมากใช้ไฟฟ้าจากสายไฟด้านบน (pantograph) แต่ก็ยังมีบางส่วนใช้ดีเซลอยู่ ในปัจจุบันนิยมนับรถรางเป็นประเภทหนึ่งของ[[รถไฟฟ้ารางเบา]]ด้วย (light rail)
 
ในอดีต[[ประเทศไทย]]ก็เคยมีการใช้รถรางครั้งแรกเมื่อ [[22 กันยายน]] [[พ.ศ. 2431]]<ref>เพิ่มศักดิ์ วรรลยางกูล. "ประวัติรถราง". '''เมืองไทยในอดีต'''. พระนคร : วัฒนาพานิช, 2503. <br>เมื่อเริ่มแรก พ.ศ. 2431 ใช้กำลังม้าลากรถไปตามราง ภายหลังเปลี่ยนมาเป็นใช้กำลังไฟฟ้าเมื่อ พ.ศ. 2437</ref> จนถึงปี [[พ.ศ. 2511]] ซึ่งยกเลิกการเดินรถทุกเส้นทางอย่างถาวร<ref>[http://www.sakulthai.com/DSakulcolumndetail.asp?stcolumnid=1246&stissueid=2471&stcolcatid=2&stauthorid=13 นิตยสารสกุลไทย - สะพานเก่าในอดีต]</ref>
 
คำว่า "รถราง" ในภาษาไทยปัจจุบัน ถูกใช้ในความหมายของ รถชมเมืองที่วิ่งโดยไม่ใช้[[ราง]] แต่ด้วยล้ออีกด้วย
130,352

การแก้ไข