ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชนิดของคำ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
Part of Speech แบ่งออกเป็น 8 ชนิด คือ
 
# [[Noun]] (นาม)
# [[Pronoun]] (สรรพนาม)
# [[Verb]] (กริยา)
# [[Adverb]] (คำวิเศษณ์ หรือ กริยาวิเศษณ์)
# [[Adjective]] (คุณศัพท์)
# [[Preposition]] (บุพบท)
# [[Conjunction]] (สันธาน)
# [[Interjection]] (อุทาน)
 
 
1,734

การแก้ไข