ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:ไลพ์ซิช"

(ดูตาราง การเขียนคำทับศัพท์ภาษาเยอรมัน ตัวสะกด g ใช้ ก แต่ถ้าเป็น ig ใช้ จ)
 
ดีครับ ที่สำคัญ อย่าเพิ่งแก้ไขหรือปรับเปลี่ยนนโยบายใด ๆ ก่อนจะได้ข้อสรุปร่วมกันก่อน อีกอย่างหนึ่ง "ไลพ์ซิก" ก็ปรากฏในหลักการทับศัพท์ด้วย ดังนั้นจึงต้องลงไว้ทั้ง 2 ช่องครับ --[[ผู้ใช้:พุทธามาตย์|พุทธามาตย์]] ([[คุยกับผู้ใช้:พุทธามาตย์|พูดคุย]]) 16:44, 8 มิถุนายน 2556 (ICT)
 
คุณถอดเสียงผิดแล้วครับ ดูตาราง [[การเขียนคำทับศัพท์ภาษาเยอรมัน]] ด้วย ตัวสะกด g ใช้ เป็น ก แต่ถ้ามีสระเป็น i และตัวสะกดเป็น g จะเป็น จ
ผู้ใช้นิรนาม