ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พูดคุย:ไลพ์ซิช"

ดูตาราง การเขียนคำทับศัพท์ภาษาเยอรมัน ตัวสะกด g ใช้ ก แต่ถ้าเป็น ig ใช้ จ
(ดูตาราง การเขียนคำทับศัพท์ภาษาเยอรมัน ตัวสะกด g ใช้ ก แต่ถ้าเป็น ig ใช้ จ)
! อักษรโรมัน !! พจนานุกรม !! ตามหลักเกณฑ์การทับศัพท์
|-
| Leipzig ||ไลพ์ซิก || ไลพ์ซิก, ไลพ์ซิจ
|-
| Rio Bravo || รีโอบราโว || รีโอบราโบ
ผู้ใช้นิรนาม