ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชิงเทียน"

ปรับภาพข้อมูลถูกต้อง
(เพิ่มเนื้อหาจำเป็น)
(ปรับภาพข้อมูลถูกต้อง)
{{ขาดความสำคัญ}}
[[File:เชิงเทียน.jpg||left|211px|Candle Strick]]'''เชิงเทียน''' หรือที่วางเทียน หมายถึง เครื่องตั้งเป็นฐานที่สร้างไว้สำหรับตั้งจุดเทียน สำหรับจุดตั้งเทียนหลายเล่ม เรียก สัตตภัณฑ์<ref>อ้างถึงความหมายแห่งภูเขา และธรรมะ ๗ อย่าง''(www.openbase.in.th/node/6843)''</small></ref> {{th|สัตตภัณฑ์|ล้านนา}} เป็นคำในภาษาไทยล้านนาหมายถึง “''เชิงเทียนที่ใช้ในการบูชาพระประธานในวิหาร''” โดยทั่วไป สัตตภัณฑ์มี ๒ รูปแบบ แบบที่หนึ่ง ใช้ตั้งเทียนมากกว่า ๗ เล่ม แบบที่สอง ใช้สำหรับตั้งเทียน ๗ เล่ม ทั้ง ๒ แบบเหมือนกัน คือ เป็นที่สำหรับปักเทียนในตำแหน่งลดหลั่นต่างกัน มีหลายแบบส่วนใหญ่ทำจากทองเหลือง เชิงเทียนเป็นสัญลักษณ์แทนความหมาย ที่ตั้งแห่งแสงและสติปัญญา เชิงเทียน ๗ ฐาน เป็นสัญลักษณ์ (lang:''Menorah'')ศาสนายิว[[File:Menorah7a.png|right|thumb|สัตตบริภัณฑ์ในศาสนายิว]]
:'''การจุดเทียนบูชา'''
การจุดเทียนบูชา<ref>การจุดธูปสามดอก หมายถึง พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ ของพระพุทธเจ้า</ref> ตามปกติจะจุดเทียนบูชาเพียงคู่เดียวคือคู่ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่
ผู้ใช้นิรนาม