ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เชิงเทียน"

เพิ่มขึ้น 2,317 ไบต์ ,  9 ปีที่แล้ว
เพิ่มเนื้อหาจำเป็น
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(เพิ่มเนื้อหาจำเป็น)
{{ขาดความสำคัญ}}
[[File:เชิงเทียน.jpg||left|211px|Candle Strick]]'''เชิงเทียน''' หรือที่วางเทียน หมายถึง เครื่องตั้งเป็นฐานที่สร้างไว้สำหรับตั้งจุดเทียน สำหรับจุดตั้งเทียนหลายเล่ม เรียก สัตตภัณฑ์<ref>อ้างถึงความหมายแห่งภูเขา และธรรมะ ๗ อย่าง''(http://www.openbase.in.th/node/6843)''</small></ref> {{th|สัตตภัณฑ์|ล้านนา}} เป็นคำในภาษาไทยล้านนาหมายถึง “''เชิงเทียนที่ใช้ในการบูชาพระประธานในวิหาร''” โดยทั่วไป สัตตภัณฑ์มี ๒ รูปแบบ แบบที่หนึ่ง ใช้ตั้งเทียนมากกว่า ๗ เล่ม แบบที่สอง ใช้สำหรับตั้งเทียน ๗ เล่ม ทั้ง ๒ แบบเหมือนกัน คือ เป็นที่สำหรับปักเทียนในตำแหน่งลดหลั่นต่างกัน มีหลายแบบส่วนใหญ่ทำจากทองเหลือง เชิงเทียนเป็นสัญลักษณ์แทนความหมาย ที่ตั้งแห่งแสงและสติปัญญา เชิงเทียน ๗ ฐาน เป็นสัญลักษณ์ (lang:''Menorah'')ศาสนายิว
:'''การจุดเทียนบูชา'''
 
การจุดเทียนบูชา<ref>การจุดธูปสามดอก หมายถึง พระปัญญาคุณ พระบริสุทธิคุณ พระมหากรุณาคุณ ของพระพุทธเจ้า</ref> ตามปกติจะจุดเทียนบูชาเพียงคู่เดียวคือคู่ที่ตั้งอยู่บนโต๊ะหมู่
ตัวเดียวกับกระถางธูป (ส่วนเทียนที่ตั้งอยู่โต๊ะหมู่ตัวอื่นถือเป็นการตั้งประดับไม่ต้องจุดแต่
ถ้าผู้จัดพิธีมีความประสงค์จะให้จุดก็จุดได้) การจุดเทียนให้จุดเทียนเล่มขวาพระหัตถ์ของ
พระพุทธรูปก่อนแล้วจึงจุดเทียนเล่มที่ตั้งอยู่ด้านซ้ายพระหัตถ์ของพระพุทธรูป ความหมาย
ของเทียน ๒ เล่ม คือ เล่มขวาพระหัตถ์ของพระพุทธรูปหมายถึงพระธรรม ซึ่งพระพุทธ
องค์ได้ให้ความสําคัญกับพระธรรมที่เป็นเครื่องคุ้มครองโลก ซึ่งในขณะจุดเทียนเล่มขวา
พระหัตถ์ของพระพุทธรูปให้ผู้จุดตั้งจิตภาวนาวนา “ข้าพเจ้าจะประพฤติปฏิบัติธรรมที่เป็น
กุศล” และเมื่อจุดเทียนเล่มซ้ายพระหัตถ์ซึ่งหมายถึงพระวินัยผู้จุดพึงตั้งจิตภาวนาวนา
“ข้าพเจ้าจะเป็นผู้มีวินัยในตนเอง”
==อ้างอิง==
{{รายการอ้างอิง}}
3

การแก้ไข